Mikä on Amispeli?

Amispeli on osa Vantaan kaupungin Liikunnan palvelualueen Terveyden edistämishanketta “Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan“. Hankkeessa kehitetään Vantaan hyvinvoinnin edistämisen tapoja vuosina 2019-2021.

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on kehittää kustannustehokasta elintapaohjausta eli hyvinvointimentorointia. Hyvinvointimentorointia pilotoidaan hankkeen aikana kolmella eri kohderyhmällä: riskiryhmiin kuuluvilla perusterveydenhuollon asiakkailla, raskaana olevilla naisilla ja kutsuntatarkastusikäisillä pojilla.

 

Hyvinvointimentorointi

Hyvinvointimentorointi on suunniteltu kustannustehokkaaksi malliksi erityisesti riskiryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Mentoroinnissa testataan osana elintapaohjausta uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöä, jotka mahdollistavat mm. vuorovaikutuksen lisäämisen mentoroitavaan ja elintapaohjausohjelman pidentämisen 12 kuukauteen. Riittävän pitkällä kestolla pyritään saavuttamaan pysyviä muutoksia mentoroitavan terveyskäyttäytymiseen.

 

Ammattioppilaitokset

Hyvinvointimentoroinnin yhtenä kohderyhmänä ovat ammattiin opiskelevat pojat. Ammattiin opiskeleville on kehitetty pelillistetty mobiilipohjainen elintapaohjelma, jossa nuoria miehiä kannustetaan terveystottumusten parantamisen ohella tuottamaan itselleen hyvinvointitavoitteita ja liikunnallisia tehtäviä.

Mentorointiohjelmaa kehitetään yhdessä ammattiin opiskelevien kanssa vuosina 2020-2021. Ohjelman lähtökohtana on kokemuksellisuuden hyödyntäminen elintapamuutoksen saavuttamisessa.

 

 

Lisätietoja

Terveyden edistämishanke: Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan

Lisätietoja hankkeesta ja hyvinvointimentoroinnista: https://kunnolla.fi/

Marianna Suonpää, projektiasiantuntija 043 826 8121, marianna.suonpaa@vantaa.fi

Inka Mannoja, projektikoordinaattori 040 190 7136, inka.mannoja@vantaa.fi